Matematik forklaringer

OPGAVESÆT 8

Opgave 1

Vi startede med at finde ud af hvor meget 1 dollar koster i danske kroner. Det gav 5,6 kr. Så gange vi 5,6 med 750 fordi det var det, det kostede i dollars. Det gav 4200 og det er det endelige resultat.

Opgave 2

Først opstillede vi en ligning. Der er fire X'er fordi vi ved hans hus er et rektangel og det har fire sider. Derudover vidste vi at længden er 24 m længere end bredden, så derfor står der +24 bag to af X'erne. Så begyndte vi at løse ligningen. Vi startede med at flytte de to 24'er over på den anden side af =. Så ændrede deres fortegn sig til minus. Så det blev det 132 - 24 - 24 og det gav 84. Så var der fire X'er tilbage på den anden side og det kan også skrives som 4x. Så dividerede vi med 4 på begge sider, så X bliver 21. Så vidste vi bredden var 21 m. Men så ved vi jo at længden skulle være 24 m længere, så vi lægger 24 til 21 og det bliver 45. Så længden er 45 m.

Opgave 3

Vi skulle finde ud af befolkningstallet hvis 20% var 9000. 20% er en femtedel og derfor gangede vi 9000 med 5. Det blev 45000 mennesker.

Opgave 4

Her dividerede vi 46000 med 50 for at finde ud af hvor mange restauranter han besøgte i gennemsnit om året. Det blev 920 restauranter.

Opgave 5

a) Vi ganger 1360 med 20, fordi det er hvor mange skøjter han har og hvad han sælger dem for pr. stk. Det bliver 27200

b) Her skulle vi finde ud af hvor meget han køber skøjterne ind for, ved af dividere 15500 med 20. Det blev 775 kr. Så tager vi 755 og trækker det fra 1360, prisen han solgte den for. Det blev 585 kr. som også er resultatet.

c) Her skulle vi finde hvad hans samlet indkomst var. Så tog vi det han tjente og det var 27200, efter det trak vi 15500 for det var det han betalte for dem. Det gav 11700 kr. Og det er resultatet.

d)  I denne opgave skulle vi finde ud af, hvor mange procent på skøjter. Så derfor tog vi 585 som var han intjegning per skøjter og 775 og er det han tjener på skøjter

Opgave 6

a) Vi talte

b) Vi lægger alle svarene sammen og til sidst dividerede resultatet med antallet af elever der havde deltaget i prøven. Det blev 13, som så er gennemsnittet.

C) Amalie talte

OPGAVESÆT 9

Opgave 1

a) En skæv papkasse

b) En ruder

c) Rektangler

d) Cylinder

Opgave 2

a) Først tegnede vi  AB=3,5 cm, så tegnede vi <A=110 cm. Så regnede vi ud at <B ville være nød til at være 35 grader fordi 110+35=145 og <C=35. Nu manglede der lige præcis 35 grader for at give 180 så tegnede vi <C=35 og <B=35 og førte de tog punkter sammen.  

b) En spids vinklet har tre spidse vinkler, hvor en stump vinklet kun har en stump vinkel. Alle trekanter, undtagen retvinklet og stumpvinklet, er retvinklede.

c)

d) I en stumpvinklet trekant ligger 2 af højderne uden for trekanten.

Opgave 3

a) Først tegnede vi en ligebenet trekant ved først at tegne en linje på 5 cm. Så indstillede vi en passer på 4 cm og satte den for enden af stregen. Så tegnede vi en lille halv cirkel. Vi gjorde det samme på den anden side og der hvor de to cirkler mødtes var det sidste punkt i trekanten.

b) Efter det kiggede vi og målte vinklerne. Vi kom frem til at alle vinklerne er spidse.

Opgave 4

a) Vi tegnede den på samme måde som før med passeren.

b) Vi målte vinklerne og kom frem til at de var spidse alle sammen.

Opgave 5

a) Vi startede med at tegne BC=6cm. Så målte vi <B som var 60 grader og tegnede en lang streg. Så målte vi <A=40 grader og fandt det sted der passede med punkt C.

b) Så skulle vi tegne vinkelhalveringslinie. Der målte vi alle vinklerne og dividerede med 2. Så tegnede vi en streg ved punkterne med de nye grade tal.

c) Der tegnede vi bare en cirkel og sørgede på at den ramte punkterne.

d+e) Der fandt vi formlerne for trekatens og cirklens areal og satte vores egne tal ind.  

Comment Stream