Geesten .


  Wat zijn Geesten?  
Vrij vertaald betekent het woord Geest: "mens zonder lichaam". Hier hebben wij een huis om in te wonen. Gaat dat huis om welke reden stuk dan laten wij het maken of we verhuizen. Dat is onze eigen beslissing, met de eigen wil die we hebben. Als je lichaam een onbewoonbaar huis is geworden ga je het verlaten. De Geest wordt dan van het lichaam gescheiden. Het lichaam is immers een woonhuis voor de Geest. De vrije wil die we in dit leven bezitten hebben we ook bij het verlaten van ons lichaam. De Geest zal voortleven in een andere dimensie. Dan is er sprake van een Geestenwereld. Ik spreek vaak over mijn vrienden boven, maar je kan het ook over de Andere Kant, de Hemel of Gene Zijde hebben. Jij mag die wereld noemen zoals je wil. Hoe roep je dan geesten op?   De meest gebruikte manieren zijn: het bekende "kruis en bord" en het "glaasje draaien " Beide manieren zijn vooral bij kinderen en jongeren erg populair. Zij maken er een spelletje van maar beseffen niet met wat voor gevaarlijks ze bezig zijn. Wie roepen er geesten op?   Uit onderzoek is gebleken dat met name kinderen en jongeren dit veel doen. Uit honderd ondervraagde jongeren blijken er vijfendertig regelmatig glaasje te draaien. Jongeren in de leeftijdscategorie rond twaalf jaar vormen de grootste groep. Op middelbare scholen is het een geliefd Spel. Men vormt vaak een groep en heeft alleen nog maar een geschikte ruimte nodig. Uit hetzelfde gehouden onderzoek kwam naar voren, dat de jeugd zeer vindingrijk is om een geheime lokatie te vinden en te gebruiken. In de toiletruimte van school, of als de ouders niet thuis zijn. Er is altijd wel een ruimte te vinden. Dus ouders let op wat er in uw huis aan de hand is als u er niet bent. Echter niet alleen de jongeren op de middelbare scholen doen dit spel. Met name in de twee hoogste klassen van de basisschool wordt het spel ook gespeeld. Daar is de toiletruimte van de school de meest gebruikte plaats. Waarschuwing   Als je Geesten oproept door middel van welk spel dan ook, bedenk dan dat Geesten in eerst instantie altijd vriendelijk en lief overkomen. Ze proberen altijd eerst vertrouwen te winnen. Op je vragen zal je altijd een antwoord krijgen en veel van die antwoorden zijn nog goed ook. Veel jongeren en kinderen stellen ook vaak de vraag ga ik dood?. Het anwoord kan dan vaak wel eens heel vervelend zijn. Je kan je wel voorstellen wat er dan gebeurt. Je leeft niet meer maar wordt geleefd door die ene gedachte: ik ga dood. Nog een paar dagen en dan dood. Als Geesten √©√©nmaal je vertouwen hebben gewonnen blijkt uit de praktijk dat ze ineens niet meer zo aardig zijn. Ze kunnen dan harde eisen gaan stellen en er kunnen op allerlei gebied vreemde dingen gebeuren. Wat er kan gebeuren is, dat planten gaan slingeren, lampen aan en uit gaan en voorwerpen van plaats veranderen zonder dat iemand ze aanraakt. Maar het kan ook veel erger. Veel van die Geesten, die komen als ze worden geroepen door dat glaasje draaien, zijn gestorven en komen omdat ze niet goed kunnen geloven dat ze dood zijn. Vaak hebben ze de aarde verlaten omdat ze verslaafd waren aan drugs, drank, geld of sex. Dan kunnen die Geesten erg lastig zijn. Zij willen hun aardse verslaving dan door middel van een levend mens hier op aarde voortzetten. Je kunt ze uiteraard niets van dit alles geven want ze hebben geen lichaam meer. Dan worden ze boos en gaan ze je nog banger maken dan je eigenlijk al bent.


Comment Stream