" ירח משותף" - למידה שיתופית -
שדות יואב- ליהיי ואלי

הסדר שלנו - "ירח משותף"פרויקט ירח משותף התחיל בבית ספר שדות יואב בתחילת השנה. דרך שותפות 2gether במועצה אזורית יואב יצרו קשר עם הקהילה בליהיי ואלי בפנסילוניה בארצות הברית ובנו תכנית שנתית חווייתית ומשמעותית. לקראת חג הפסח נערכו הצוותים והילדים בבית ספר "שדות יואב בקיבוץ גת ובליהיי ואלי בארצות הברית.

הם הכינו הגדה משותפת, חילקו תפקידים, התכוננו, ערכו שולחנות, כולם חגיגיים בחולצות לבנות ונפגשו לספר את ההגדה ביחד.