Robins schooljaar 2014-2015

mij zelf in de komende maanden

s2 niveau 4 :Ontwikkelt een doelgerichte strategie om in alle levens- sferen optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die traditionele, nieuwe en sociale media bieden. Weet wanneer welke mediatoepas- singen het eigen welbevinden en levensgeluk kunnen verhogen (of juist verlagen) en zet deze mediatoepassin- gen daar actief voor in. Deelt expertise met anderen om ook hun mediastrategie te optima- liseren. Heeft niet alleen eigen doeleinden voor ogen, maar bevordert ook die van anderen en de communities waaraan deelgenomen wordt.

G1 niveau 3 : Is een actief gebruiker van diverse nieuwe media. Speelt diverse games. Communiceert via diverse applicaties met vrienden en collega’s. Uploadt eigen audiovisueel materiaal. Is actief binnen diverse socia- le netwerken. Doet dit alles ook mobiel, via smartphone of tablet. Opereert makkelijk crossmediaal. Heeft een voor- trekkersrol binnen de eigen omgeving.

B3 niveau 2 : Herkent wanneer een mediaboodschap gekleurd is door politieke, ideologische of levensbeschouwelijke overtuigingen.

SMART :

S2 niveau 4: ik wil heel graag weten hoe ik beter werk en meer info , en beter werk kan leveren  zodat ik een doel einde voor me heb staan om daar voor te gaan  . daarom gaa ik binnen dit jaar noch veel meer met socialmedia werken en me meer te weten te komen in de richten dat ik me het meest geintreseert en zal dan voor het einde van dit jaar een doel voor me ogen zien die ik zal blijven volgen op deze school en de volgende.

G1 niveau 3: ik hou heel erg veel van games en wil altijd al mijn eigen content plaatsen op diverse sites zoals hoe iets moet of easter eggs en dat zal ik gaan doen binnen de komende 6 maanden op de destiny forums , ook wil ik andere soorten media gebruiken zoals een pc inplaats van een playstation zodat ik minstens 4 poasts per maand zal verwerken.

B3 niveau 2 : ik keek vroeger altijd naar tv en daarom wil ik binnen de komende 2 maanden kunnen zien wat bericht ze versturen via een commercial van een bedrijf en dat door elke dag wat commercials te kijken en daarna minstens 2 boodschappen  te kunnnen op teschrijven

de gene die me advies gaf en hielp met dit project (partner) = rianne

Comment Stream