Rekenportfolio

Winny van Ekeris

INHOUD
1. Analyse gemaakt leerlingenwerk;
2. Oefenvorm passend bij rekenonderwerp;
3. Uitleg van een rekenles;
4. Schema organisatie rekenles;
5. Ontwerp rekenitems.

Meetpracticum

1. Analyse gemaakt leerlingenwerk