Dyscalculie
Sharren, Chiara, Nikki

De problematiek, aandachtspunten en oorzaak en gevolgen van Dyscalculie.

Dyscalculie is eigenlijk het moeite hebben met het inzicht van rekenen. Dyscalculie betekend dan ook letterlijk niet kunnen berekenen.

Problematiek

Een kind met dyscalculie kan getallen niet goed op volgorde zetten en schrijven. Het kind met dyscalculie weet niet goed hoe hij/zij sommen moeten uitrekenen. Ook vinden de kinderen het moeilijk al ze verder moeten tellen dan 20.

Oorzaken

De oorzaak achter dyscalculie is nog niet helemaal duidelijk. Sommige soorten van dyscalculie zijn erfelijk bepaald. Ook zouden de problemen kunnen samenhangen met een kleine afwijking in het rekencentrum van het brein.

Aandachtspunten

Er zijn zeer veel aandachtspunten waar je op kunt letten bij mensen met dyscalculie. Wij noemen er hier een paar.

- Het kind een rustige plek in de klas geven, niet te ver van de leraar.

- Sommen op een vaste en duidelijke manier stap voor stap uitrekenen met visuele voorbeelden. ( opschrijven van tussenstappen bij de sommen geeft houvast tijdens het rekenen)

- Extra instructie geven en samen met het kind bepalen op welke wijze het ondersteuning nodig heeft.

Voorzieningen

Er zijn verschillende voorzieningen bij Dyscalculie, dit zijn er een paar.

Je hebt dingen als aangepaste toetsen, extra tijd bij opgaven en toetsen, minder opgaven, duidelijk de verschillen in sommen aangeven en een rekenmachine.

Verenigingen en organisaties

Er zijn moeilijk oraganisatie's te vinden voor bij dit probleem, dit zijn er een paar die wij hebben gevonden.

- Balans digitaal

-Mchaaglanden

-Impulsen woortblind

Hier nog een filmpje over dycalculie..

https://www.youtube.com/watch?v=1GwpQgwH94g

De Quiz

https://create.kahoot.it/?_ga=1.176654885.128453039.1433875891#user/ce641f4e-d71e-4111-952e-aa7375332158/kahoots/created

Comment Stream