Demokrati

1) Demokrati er et andet ord for folkestyre eller folkevælde. Som betyder at det er folket der bestemmer. Men demokrati er igennem tiderne blevet fortolket på forskellige måder. Ordet demokrati er græsk, og blev opfundet af grækerne 500 f.kr.

Danmarks første grundlov

2) Danmark fik sin første grundlov i 1849. Ca. 15% af Danmarks befolkning fik stemmerettighed. D.G. Monrad og Orla Lehmann var lederne af Den Grundlovgivende Forsamling.

Danmarks styreform før grundloven

3) Før grundloven bestemte Den Enevældige Konge. Denne styreform blev indført i 1660, da Frederik d. 3 herskede.

Hvem fik stemmeret i 1849?

4) Ca. 15% af Danmarks befolkning fik stemmeret da grundloven blev indført, hvilket dengang blev anset for at være yderst demokratisk. Mænd der var uberygtede, havde indfødsret og var fyldt 30 år.

Hvem fik ikke stemmeret i 1849?

5) De 5 f'er stod for:

- Fruentimmer

- Folkehold

- Forbrydere

- Fjolser

- Fattiglemmer

Kongens frygt for foreninger

6) Kongen frygtede foreningerne fordi, han var bange for, at de ville vælte ham af tronen.

Magtens tredeling i et demokrati

7) Tredelingen i Danmark er:

- Den lovgivende magt (Den lovgivende magt betyder, at det kun er de valgte politikere der kan ændre loven)

- Den udøvende magt (Regeringen, som har den udøvende magt, skal sørge for, at lovene bliver ført ud i samfundet)

- Den dømmende magt (Det er domstolene, der udmåler straffen for en overtrædelse af loven, men det er Folketinget, der laver strafferammerne)

Højskolernes betydning for Danmark

8) Det var vigtigt for bønderne, så de var bevidste om sig selv og andre. Via højskolerne blev eleverne også mere bevidste om kristendom, og det havde en stor betydning for landbefolkningens kultur.

Lærerne fik mundkurv på i 1885

9) Man mente at lærerne protesterede for meget, og blandede sig for meget i de politiske forsamlinger. De havde jo ikke denne form for uddannelse, som præsterne f.eks. havde.

Systemskiftet i 1901

10) Systemskiftet fandt sted d. 24 juli 1901. Det konservative parti venstre måtte overlade magten til bondepartiet Venstre. Med Systemskiftet anerkendtes, at en regering ikke kunne udnævnes eller overleve, hvis den havde et flertal i Folketinget imod sig.

Comment Stream

2 years ago
0

Superflot arbejde!