שרה גיבורת ניל"י(נצח ישראל לא ישקר)

שרה אהרונסון

1890-1917

קורות חייה:

שרה אהרונסון נולדה בשנת 1890 , 6 בפברואר וניפטרה בשנת 1917 , 9 באוקטובר. היא נולדה בזכרון יעקב בארץ ישראל. שרה פעילה בארץ ישראל ופעלה למען הבריטים וכנגד השלטון התורכי, במלחמת העולם הראשונה. היא זכתה לכינוי "שרה גיבורת ניל"י" מפני שהיא עמדה בכל העינויים ולא גילתה לחוקריה דבר אפילו כאביה הקשיש עונה קשות לעיניה.בשנת 1914, עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, נפרדה שרה מבעלה וחזרה לארץ.כאשר בשנת 1916 הגיעה בחזרה לזכרון יעקב והשתלבה מיד בארגון המחתרת ניל"י שהוקם על ידי אחיה אהרון, שהיה אגרונום במקצועו (מומחה לחקלאות) ומפורסם כמדען שגילה את "אם החיטה" בנוסף לכך בספטמבר בשנת 1917, בזמן שאהרון אהרונסון ניהל את פעילותו ממצרים, נתפסה יונת דואר של ניל"י על ידי התורכים, מה שהביא לידיעתם את דבר קיומה של רשת הריגול היהודית. ועוד מהשהו ב- 1 באוקטובר 1917 נעצרו רוב חברי ניל"י על ידי התורכים בזכרון יעקב, ושרה ביניהם. הם עברו עינויים קשים בידי התורכים שרצו לגלות את מקומם של אנשי הרשת שטרם נתפסו.

בחרנו בשרה אהרונסון משום שמאוד רצינו לדעת עליה יותר פרטים ולחקור את חייה.

Comment Stream