Itálie -Sjednocování Italského Království  


Italské království  bylo evropským státem vzniklým v roce 1861 sjednocením Itálie pod vládou savojské dynastie.

- který se rozkládal po celém Apeninském poloostrově od dob Římské říše

-Během vlády Národně fašistické strany pod vedením duceho Benita Mussoliniho (1922-1933)

- Jako označení pro italský stát během Mussoliniho vlády se vžilo Fašistická Itálie.

- Fašistická Itálie byla spojencem Třetí říše ve druhé světové válce až do roku 1943.

  • List - http://cs.wikipedia.org/wiki/Italsk%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
  • List - http://www.dejepis.com/index.php?page=000&kap=018&pod=1

Comment Stream