Národní park Podyjí

By Filip Stolfa


Národní park Podyjí se rozkládá mezi městy Znojmo a Vranov nad Dyjí. Leží u hranici ČR s Rakouskem. Tuto hranici tvoří převážně řeka Dyje. Na každé straně se nachází nějaký národní park. Na pravém břehu se nachází rakouský
NP Thaytal na levém břehu NP Podyjí.

Základní Údaje

Národní park vznikl 1.7. 1991. Má 63 km2. Na seznam UNESCO byl zařazen 1.7. 1991 díky rozmanitosti fauny a flory na poměrně malé ploše. Patří k 10ti druhově nejrozmanitějším chráněným oblastem.

Fauna a flóra

Fauna

Národní park je velmi bohatý na faunu. Bylo zde napočítáno 65 druhů savců, 200 druhů ptáků, 15 druhů obojžielníků, 40 druhů ryb, 7 druhů plazů a patří také k nejpestřeji osídleným oblastem bezobratlých.

Flóra

Můžeme zde najít jak rostliny typické pro říční údlolí, tak i podhorskou vegetaci.

Nejvýznačnějším typem vegetace jsou tu listnaté lesy. Park obsahuje ale také 18 druhů orchidejí.

Comment Stream