דוד בן גוריון
ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל
בן גוריון מזכרת בתיה
דניאל נתן

Comment Stream