“Eğitimde Teknoloji” Hizmet İçi Eğitimi

  • 13 Mart Çarşamda                     Her Öğretmenin Bilmesi Gereken Web Araçları
  • 20 Mart Çarşamba                    İşbirlikçi Web Aracı - Edmodo
  • 27 Mart Çarşamba                    Sunum Aracı - Prezi
  • 17 Nisan Çarşamba                   Dijital Hikaye Anlatımı Araçları 1
  • 24 Nisan Çarşamba                   Dijital Hikaye Anlatımı Araçları 2
  • 8 Mayıs Çarşamba                     İşbirlikçi Web Araçları
  • 15 Mayıs Çarşamba                   Kelime Analizleri İçin Web Araçları
  • 22 Mayıs Çarşamba                   Yaratıcı Web araçları
  • 5 Haziran Çarşamba                  Mobil Teknolojiler 

Get in Touch...

Comment Stream