Kroměříž

světové dědictví UNESCO

celá Kroměříž není součástí dědictví UNESCO, jen její historické jádro, tedy květná a podzámecká zahrada

Proč v UNESCO?

Pro svou dochovalou historickou i slohovou autenticitu architektury i krajinných a zahradních úprav v mimořádné slohové kvalitě a čistotě jako příkladný soubor ovlivňující rozvoj krajinářské architektury v Evropě.

Květná zahrada

Květná zahrada vznikla za biskupa Karla II. Lichtensteina-Kastelkorna v 2. polovině 17.století,původní název byl Libosad. Jejími autory jsou Fillibert Luchesse a Giovanni Pietro Tincalla.Byla několikrát rekonstruována . Zahrada se rozkládá na půdorysu obdélníku,v jejím středu se nachází osmiboká rotunda.V rotundě je skryto Foucaultovo kyvadlo,které dovnitř instaloval dr.František nábělek.

Rotunda

Celou jednu stranu Květné zahrady tvoří 244m dlouhá kolonáda,ta původně tvořila hlavní vstup.Je vyzdobena 44 sochami a 46 bustami.V kolonádě původně byly i funkční fontány.Při pohledu z terasy na střeše kolonády jsou krásně vidět geometrické tvary pěšin,živých plotů a centrální rotunda.

Kolonáda

Virtuální prohlídka

Podzámecká zahrada

Původně užitková zahrada se v 17. stol. promněnila v překrásnou braokní zahradu. Její historie je spjata s olomouckými biskupy. Nyní se rozkládá na 47 hektarech a je v ní přes 200 druhů dřevin. V roce 1848 zde zasedal také říšský sněm. Protéká jí řeka Morava a z původního příkopu byl vytvořen zahradní rybník. Nacházejí se zde také fontány, altány, mosty, antické a gotické ruiny.

mapa

Comment Stream