נוטרייה

מוצאה של הנוטרייה מאמריקה הדרומית, ובנוסף ליבשת זו היא נפוצה גם באמריקה הצפונית באירופה ובישראל.  הנוטרייה מסתגלת בהצלחה לאזורי מחיה מגוונים משום הסתפקותה במועט. בית הגידול האופייני לנוטרייה הוא נופי מים לצורך קיומה היא זקוקה למקווה מים קטן ולמזון צמחי הגדל במים או על הגדה הסמוכה. מרבית פעילותה מתרחשת בלילה.  הנוטרייה חופרת מחילות בגדת המים הגורמות נזק רב לבריכות הדגים כמו כן, בשנים בהן נפגעה אוכלוסיית הטורפים בארץ עקב הרעלות, גדלה מאוד אוכלוסיית הנוטריות ונגרם נזק רב גם לגידולי ירק.בלילה. י

https://www.youtube.com/watch?v=JgSLMNs2cnQ

סרטון על נוטרייה באגמון החולה

Comment Stream

3 years ago
0

אפשר היה לצרף את הסרטון לפוסטר איך מתמודדים איתה האם עושים משהו כדי להקטין את מספר הנוטריות