Art Is Therapy daagt je uit om opnieuw na te denken over de redenen waarom je het museum bezoekt. Gastconservatoren Alain de Botton en John Armstrong stellen de vraag wat het werkelijke doel van kunst is en komen met een hoogst ongebruikelijk antwoord. Vooral stellen zij voor dat je kunst bekijkt en ervan geniet vanwege het krachtige therapeutische effect. Art Is Therapy legt niet de nadruk op wanneer of door wie kunst is gemaakt, maar op wat het voor jou kan doen - de gewone bezoeker met de zorgen die wij allemaal hebben.

Alain de Botton. Foto Vincent Mentzel

Vanaf 25 april laten de Britse schrijvers en filosofen Alain de Botton & John Armstrong in het Rijksmuseum zien wat kunst voor de bezoeker kan betekenen. Niet zozeer vanuit (kunst)historisch oogpunt, maar met nadruk op het therapeutisch effect dat kunst kan hebben en de levensvragen die kunst kan beantwoorden. De Botton (1969) en Armstrong (1966) becommentariëren in de tentoonstelling Art Is Therapy 150 kunstwerken uit de presentatie van het gehele Rijksmuseum, van de Middeleeuwen tot en met de 20ste eeuw, inclusief het Aziatisch Paviljoen, maar ook schrijven zij teksten bij de winkel, het café, de garderobe en de entree. Tevens maken zij een keuze van ca. 40 prenten uit het Prentenkabinet van het museum. De teksten zijn vormgegeven door Irma Boom en toegevoegd aan de oorspronkelijke museumteksten. Zij werpen volgens De Botton en Armstrong een geheel nieuw licht op de Rijksmuseum-collectie. De filosofen brengen met deze tentoonstelling voor de eerste keer hun theorieën in de praktijk die zij verwoordden in hun nieuwste boek Art As Therapy.

Video spelen

Voor De Botton en Armstrong geven de traditionele museumteksten de bezoeker alvast hints wat hij of zij zou moeten denken en vinden van het (kunst)voorwerp, door middel van het geven van de naam van de kunstenaar, het materiaal, de periode waarin het object is vervaardigd enz. De tentoonstelling Art Is Therapy wil juist de vraag opwerpen wat het doelvan kunst is en de nadruk leggen op het therapeutische effect daarvan voor de bezoeker door naar kunst te kijken er ervan te genieten. Het gaat er voor de Britse filosofen niet zozeer om waar het kunstvoorwerp vandaan komt of wie het heeft gemaakt maar wat het voor de museumbezoeker kan doen op de gebieden die ons allemaal persoonlijk aangaan: liefde & relaties, werk, status, herinnering en sterfelijkheid. Op basis van de thema’s Fortune, Politics, Sex en Money worden prenten uit eigen collectie getoond uit de periode 1485-1800. Het thema Memory laat zeer zeldzame foto’s zien uit de 19de eeuw, zogehetenDaguerreotypes (ca. 1840-1867).

De tentoonstelling Art Is Therapy, naar aanleiding van het boek Art As Therapy, wordt vergezeld van een catalogus, een multimedia tour, een plattegrond en een app.

Vrijdag 25 april opende in Amsterdam de Nederlandse vestiging van Alain de Botton’s The School of Life.

de tijd gaat zo snel!

het is moeilijk om te ontspannen..

Waarom is de NACHTWACHT  zo beroemd?