ידיעות מנהיגים צעירים

יום שני 7.7

למדנו לעבוד באתר המלווה של הקורס

וכל אחד רשם מה שהוא רצה על איזה נושא שהוא רוצה"tackk"המשכנו ועבדנו ב

כתיבה: אורן לב

Comment Stream