STÁTNÍ SYMBOLY

Eliška Husárková Natálie Jandová


Velký státní znak

Tvoří čtvrcený štít v jehož prvním čtvrtém červeném poli stříbrný dvouocasý lev je sobě zlatou korunou (znak Čech). Ve druhém modrém poli je stříbrno - červeně šachovaná orlice sobě zlatou korunou zlatou zbrojí (znak Moravy). Ve třetím zlatém poli je černá orlice sobě stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými trojlístky uprostřed s křížkem, se zlatou korunou a červenou zbrojí (znak Slezska).

Státní vlajka

Tvoří červený štít, v němž je stříbrný dvouocasý lev sobě zlatou korunou zlatou zbrojí.

Státní vlajka

Státní vlajka sobe skládá z horního pruhu bílého dolního pruhu červeného, ​​mezi ně je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky.

Pečeť

Státní pečeť tvoří velký státní znak podložený lipovými ratolestmi po stranách, kolem něhož je opis "ČESKÁ REPUBLIKA".

Státní hymna

Vlajka prezidenta

Vlajka prezidenta republiky je bílá, s okrajem skládajícím sobě z plaménků střídavě bílých, červených a modrých. Uprostřed bílého pole je velký státní znak. Pod ním je bílý (stříbrný) nápis PRAVDA VÍTĚZÍ na červené stuze podložené žlutými (zlatými) lipovými ratolestmi.

Český lev

  • Český lev původně jednoocasý, nahradil ve 12 .století plamennou orlici sv. Václava. Druhý ocas byl ke lvu ve znaku přidán patrně jako odměna za pomoc, kterou poskytl císaři Přemysl Otakar I. v boji proti Sasům, přesvědčivým důkazem je však až pečeť, kterou používal Přemysl Otakar II.

Comment Stream