co jsme probírali:

Pohyb a klid: máme 4 druhy pohybů-rovnoměrný,nerovnoměrný,přímočarý a křivočarý.

Dráha a rychlost: vzorec dráhy je(s).Jak vypočítáme dráhu?Dráhu vypočítáme v.t.                                        vzorec rychlosti je(v).Základní jednotka rychlosti je m/s.

Výpočty: 5 m/s=18 km/h(1 m/s=3,6 km/h)

Pohyb vzhledem k čemu?:např.Dítě na kolotoči je v klidu vzhledem ke kolotoči.

Jízdní řády: tištěný(dávat si pozor na značky).elektronický.

Graf: čtení z grafu.Můžeme vyčíst-rychlost,čas a dráhu.

T.Pikard 7.c

Comment Stream