זיהום האוויר במפרץ חיפה

אז מה עושים לפתרון הבעיה

כבר בשנות הארביחפ כגכלךדלכח דלכךלדח כלדךלכחדגכדלגכדכדתגצכמדתצ מכצתדצגמכ צצדתכצמד צכתדצגמכצגצכמגצמכצגמכצגמכצגכמצגמכצגמכצגכצגמכ'גכ2ךלרח2ךכרלח

Comment Stream

2 years ago
0

גדגדגדגדגדגדג

2 years ago
0

''ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג

2 years ago
0

ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'גק