זיהום האוויר במפרץ חיפה

אז מה עושים לפתרון הבעיה

כבר בשנות הארביחפ כגכלךדלכח דלכךלדח כלדךלכחדגכדלגכדכדתגצכמדתצ מכצתדצגמכ צצדתכצמד צכתדצגמכצגצכמגצמכצגמכצגמכצגכמצגמכצגמכצגכצגמכ'גכ2ךלרח2ךכרלח

Comment Stream

a year ago
0

גדגדגדגדגדגדג

a year ago
0

''ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג

a year ago
0

ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'ג'גק