České stavovské povstání

Třicetiletá válka

České stavovské povstání trvalo kolem 3 let, poté bylo popraveno 27 českých pánů.

V roce 1617 byl zvolen českým králem Ferdinand II. Byl také proslulý, jako horlivý katolík. Jenže katolická strana po jeho nástupu začala porušovat Rudolfův Majestát. Nespokojení čeští stavové s toto považovali za porušení jejich stavovských práv. A tak roku 1618 provedli defenestraci na Pražském hradě, aby prokázali protest. A tak začalo české stavovské povstání.

Já jsem se naučila celý průběh defenestrace, a zbytek si nepamatuji.

Bavilo mě to, hlavně ty scénky o defenestraci a zapamatovala jsem si koho vyhazovaly a také si pamatuji to bouchnutí do hlavy.

Nebavila mě ta Bitva na Bílé hoře.

defenestrace - vyhození z okna (za trest)

direktor - správce

konfiskace - zabavení majetku

Rudolfův Majestát - svobodná víra v jakéhokoli boha

exulant - opuštění

Třicetiletá válka

Třicetiletá válka trvala 30let od 1618 až do 1648.

Proti sobě válčily dvě strany a to: Katolická liga (Habsburkové) a Protestantské unie (Švédsko, Francie, Dánsko)

Válek bylo celkem 5. Mezitím co války probíhali Obě strany byly už doslova unavené a tak uzavřeli bestfaltský mír. A důsledky krvavé války bylo vyčerpání Evropského hospodářství, rozsáhlé oblasti byly vylidněny, úbytek poddaných, nové způsoby vedení boje a posilnění Francie, Švédska a Nizozemí získává nezávislost.

Vzestup Velké Británie a vznik USA

Velká Británie je UK (united kingdom), spojuje se s 4 dalšími částmi: Skotsko, Wales, Anglie a Severního Irska

VB začala jako první využívat parní stroje a díky tomu se z ní stala hospodářská velmoc.

V roce 1763 skočila sedmiletá válka, o Kanadu s Francouzi. Zvítězila Anglie.

Na pobřeží  Atlantského oceánu pak postupně vzniká 13 osad, nebo-li kolonií. První osada byla založena roku 1607, jmenovala se Jamestown. (Werdinie)

Měly také takzvaný charakter osad, kdy se osady dělili na severní a jižní.

Osady na severu: průmyslový charakter, podnikatelé.

Osady na jihu: zemědělsky založené, vznik velkostatků, plantáží, práce černých otroků.

Vztahy osad a VB: Kolonie byly vlastně pro VB jen zdroj levných surovin a zisk peněz, protože platili vysoké daně atd.

A proto byly tolik nespokojení a vzbouřily se, protest se konal 1773 tzv. Bostonské pití čaje je vysypání pytlů s čajem do moře.

Poté začala válka za nezávislost.

Comment Stream

3 years ago
0

Nevim, kdo jsi ale máš to pěkné. Nemám co vytknout.

3 years ago
0

Je to hezké a máš tam i hodně obrázků.

3 years ago
0

Bronek: Máš to pěkné, hodně obrázku krása nemám co vytknout

3 years ago
0

Hezké!
Dokonce čitelné a viditelné obrázky.