OFFICE 365

Ook KOGEKA gebruikt Office 365

Microsoft Office 365 is een verzameling van betaalde internetdiensten, bedoeld voor de zakelijke markt en het onderwijs. Het aanbod is gebaseerd op bestaande software van Microsoft. In plaats van deze software op computers van de betreffende organisatie te installeren, maakt Office 365 gebruik van servers die door Microsoft geïnstalleerd en beheerd worden. Office 365 is een typisch voorbeeld van cloud computing.

Voorstelling voor het (hoger) onderwijs op http://office.microsoft.com/nl-be/academic/.

Folder Office 365 voor alle personeelsleden van de scholengemeenschap KOGEKA op: http://www.scribd.com/doc/212678114/Office-365-Folder