De ziekte van Huntington

Lees de info, bekijk het filmpje en beantwoord de vragen. Succes!

De ziekte van Huntington is een erfelijke hersenaandoening die wordt veroorzaakt door het geleidelijk afsterven van zenuwcellen in bepaalde delen van de hersenen. Deze hersendelen zijn belangrijk voor het aansturen van bewegingen en voor de verstandelijke vaardigheden.

Het wordt ook wel Chorea van Huntington (chorea is oud-Grieks voor dans) genoemd.

Oorzaak:

De ziekte van Huntington is een erfelijke hersenaandoening die wordt veroorzaakt door het geleidelijk afsterven van zenuwcellen in bepaalde delen van de hersenen.

Indien één van de ouders het afwijkende (Huntington) gen heeft, dan heeft elke zoon of dochter 50% kans de ziekte te erven.

De ziekte van Huntington wordt gekenmerkt door drie symptomen:

1. De neurologische en andere lichamelijke symptomen
Tot de meest opvallende kenmerken behoren de choreatische (ongewilde) bewegingen. Allerlei dagelijkse handelingen worden er door bemoeilijkt, zoals o.a. schrijven, lopen, eten, drinken en slikken.
2. De gedrags- en psychiatrische symptomen
Onder deze symptomen verstaan wij veranderingen of stoornissen in het gedrag en de beleving van patiënten. Patiënten kunnen emotioneel veranderen, prikkelbaar of humeurig worden. Iemand die altijd heel vriendelijk was, kan zonder enige aanleiding veeleisend worden of woede-uitbarstingen krijgen.
3. Achteruitgang van de verstandelijke vermogens
Deze uiten zich o.a. in interesseverlies, concentratieverlies, een vertraagd denkproces en de patiënt kan in zichzelf keren.

Bij de ene patiënt zullen de neurologische symptomen op de voorgrond staan, bij de andere de psychiatrische.

Klik op de button en maak de minitoets.