“Eğitimde Teknoloji” Hizmet İçi Eğitimi

Bu hizmet içi eğitimde, öğretmenler birçok farklı web 2 araçlarını ve bunları etkili bir şekilde sınıf içi ve dışında yapılan aktivitelere nasıl entegre edilebileceklerini öğrenecekler. Bu eğitimin sonunda, öğretmenler; öğrencilerin yaratıcılıklarını, derse olan katılımlarını ve öğrenmelerini arttırmak ve derslerini daha renklendirmek için birçok farklı web 2 aracı hakkında bilgi sahibi olacaklar.

Eğitimler Matthew Benton, Özge Karaoğlu ve Sian Fairly tarafından, saat 16:00-17:00 arasında bilgisayar laboratuvarında verilecektir. Öncelikle yabancı diller bölümü öğretmenlerinin katılımına açılacak olan  bu eğitim, teknolojiyi takip eden ya da web araçlarını yeni kullanmaya başlayan her öğretmene ve yöneticiye açıktır.

Lütfen Public Space’de ki Teknoloji Eğitimi dosyasının içindeki dosyaya isimlerinizi yazarak yerinizi ayırtın. Her sunum sadece 20 kişiyle yapılacaktır.

  • 13 Mart Çarşamda                   Her Öğretmenin Bilmesi Gereken Web Araçları
  • 20 Mart Çarşamba                   İşbirlikçi Web Aracı - Edmodo
  • 27 Mart Çarşamba                   Sunum Aracı - Prezi
  • 17 Nisan Çarşamba                 Dijital Hikaye Anlatımı Araçları 1
  • 24 Nisan Çarşamba                 Dijital Hikaye Anlatımı Araçları 2
  • 8 Mayıs Çarşamba                  İşbirlikçi Web Araçları
  • 15 Mayıs Çarşamba                Kelime Analizleri İçin Web Araçları
  • 22 Mayıs Çarşamba                Yaratıcı Web araçları
  • 5 Haziran Çarşamba                Mobil Teknolojiler 

Comment Stream