Wat hebben we geleerd tot nu toe?


reflectie

Het maken van een zorgleefplan.

Wetten en regels in de zorg.

Het nieuwe zorgleefplan ( CDS)

Het maken van een verbeterplan ( normen en waarden)

Verschillende gesprekstechnieken.

Verpleegtechnische handelingen.

Comment Stream