naj univerzity európy

aneb kde študovať?

V súčasnosti má čoraz viac študentov záujem študovať v zahraničí. To vyžaduje nielen ovládať jazyk, byť ako-tak finančne zabezpečený, ale aj kus odvahy a hlavne motivácie sa stále zlepšovať. U väčšiny zahraničných univerzít sú na študentov vysoké požiadavky a preto prijatie nie je vôbec jednoduché.

V rebríčku najlepších univerzít Európy kraľuje Británia. Určite nás neprekvapia mená ako Univerzita v Cambridge, Oxford, Imperial College London, Univerzita College London. Nájdeme tu však aj Technickú vysokú školu v Zurichu, Univerzita Paris 06 alebo Karolinska Inst Stockholm. Najčastejšie sa vyskytujú, ako som už napísala, univerzity z Británie. Hneď po nej sú to univerzity vo Švajčiarsku, ďalej Nemecku, Švédsku, ale aj Holandsku. Zo Slovenska ani zo susednej Českej republiky bohužiaľ zástupcu v tejto tabuľke nenájdeme. Myslím si však, že to asi nikoho neprekvapí.

Pre porovnanie zo svetového rebríčka, Karlova Univerzita v Prahe sa nachádza na 286. mieste, zatiaľčo Cambridge alebo Oxford nájdeme v prvej päťke. Masarykova univerzita v Brne je približne až na 550. mieste. V zostavovaní poradia sa okrem iného zohľadňujú faktory ako povesť, uplatnenie absolventov v zamestnaní či citácie prác.

Poďme sa pozrieť bližšie na niektoré z najuznávanejších univerzít Európy, zistiť spôsoby ich výučby, trávenia voľného času a tiež kritéria prijatia na ich školy.

The University of Cambridge

Začnem Univerzitou v Cambridge. Vždy sa vyskytne na prvých miestach v zozname najlepších európskych univerzít. Skladá sa z fakúlt a 31 college-ov. Každý študent musí okrem fakulty patriť aj nejakému collegu. (niečo ako internát- študent tam býva, stravuje sa, zapája sa do mimoškolských aktivít a "dostane" prideleného tzv. director of studies- učiteľa, ktorý naňho dohliada a radí mu pri voľbe predmetov)

Akademický rok pozostáva z troch trimestrov a každý z nich trvá osem týždňov. Počas prvých dvoch trimestrov sa vyučujú nové predmety, tretí trimester je vo väčšine prípadov vyhradený na preopakovanie učiva a prípravu na skúšky, ktoré sa konajú práve v treťom semestri.

Veľký dôraz sa v Cambridgi kladie na samoštúdium, od študentov sa vyžaduje množstvo domácej prípravy. Doslova hnacím motorom je fakt, že väčšina ostatných študentov sa naozaj o svoj predmet zaujíma a chcú sa učiť, nielen získať titul. Myslím si, že toto je hlavný rozdiel oproti väčšine slovenských študentov. Rovnako aj vyučujúci. Majú k študentom iný prístup ako na Slovensku, povedzme osobnejší, a  študentom pomôžu aj vrámci svojho voľného času.

Za zmienku tiež určite stojí aj špičkové vybavenie fakúlt, laboratórií a knižníc, z ktorých mnohé prikúpia knihy podľa potrieb študentov alebo na ne ponúknu granty, a celková ochota univerzitného personálu. A tu máme ďalší podstatný rozdiel oproti našim univerzitám. Vybavenie našich škôl (nielen univerzít) je často na zaplakanie.

Možností, ako tráviť svoj voľný čas je neúrekom. College zvyčajne ponúka spoločenské miestnosti, bar, hudobné miestnosti, squashové kurty a iné športoviská. Vrámci collegu, ale tiež celej univerzity, existujú krúžky (t. j. societies) na všetko, na čo si spomeniete. Svoje miesto má aj Československá spoločnosť.

Časť, ktorá zaujíma nielen študentov, ale hlavne rodičov najviac sú výdavky. Životné náklady (teda ubytovanie, energie, strava, preprava a ďalšie každodenné výdavky) vyjdu na zhruba 5-6,000 libier ročne, ako inde v Británii. Školné sa od školského roka 2012/2013 zvýšilo na 9,000 libier ročne. Študenti zo štátov Európskej Únie však majú nárok na pôžičku na pokrytie školného, čím sa neutešená situácia aspoň trochu odľahčí (viac informácií tu).

Prijímacie konanie na Cambridge je dlhodobý proces, ktorý umožňuje vyučujúcim podrobne spoznať a všestranne preskúšať jednotlivých uchádzačov, aby mohli vybrať tých najvhodnejších. Viac o procese sa dočítate tu.

Pár užitočných videí :) Ostatné nájdete na youtube.

Vidíme, že univerzita vytvorila vynikajúce podmienky a jediné, čo od študentov očakáva, je zodpovedný a vytrvalý prístup k práci. Je dôležité, aby človeka predmet bavil, pretože sa od neho očakáva okolo 40 hodín intenzívneho štúdia týždenne. Cambridgské štúdium sa jednoducho nesie v mene hesla „Work hard, play hard“

University of oxford

Univerzita v Oxforde je dlhoročným rivalom Cambridge v boji o najlepších študentov. Systém vyučovania v Cambridge ponúka veľmi podobné možnosti a zážitky ako Oxford, a práve preto sa na obe univerzity referuje spoločným pomenovaním Oxbridge. Rozdiely nie sú výrazné.

Oxfordská univerzita ročne priláka asi 3000 undergraduates(absolventov stredných škôl) a 4500 graduates(absolventov vysokých škôl). Má  38 college-ov a 6 súkromných sál. Dôvody na príchod študentov do Oxfordu sú rôzne: túžba po kvalitnom vzdelaní, študentský život bohatý na všakovaké aktivity, obohacujúce kamarátstva, alebo solídny štart do budúcej kariéry.

Tutoriál je súčasťou výuky, na ktorú je Oxfordská univerzita právom hrdá. Je to stretnutie učiteľa s najviac tromi študentmi. Tí dostanú vopred za úlohu naštudovať si na danú tému určité materiály a väčšinou aj vypracovať súbor problémov či písomnú prácu, tzv. esej. Na tutoriál potom prichádzajú s otázkami, ktoré tutor rozdiskutuje a potom vchádza hlbšie do problematiky.

Čo sa týka mimoškolských aktivít, pre Oxford platí viac než pre drvivú väčšinu iných miest sveta – fantázii sa medze nekladú. Medzi tradičnejšie aktivity patrí vyžitie v rámci college – futbal, rugby či veslovanie.

Eth Zurich

Pre technikov a tých, ktorý by chceli študovať prírodné vedy máme v Európe špičku- ETH v Zürichu. Je to jedna z popredných svetových univerzít v oblasti technológií a prírodných vied.
Odovzdáva študentom to najlepšie, pokiaľ ide o vedomosti a praktické zručnosti. Takže keď skončia svoje štúdiá, budú nielen vysoko kvalifikovaní odborníci, ale aj zodpovední členovia spoločnosti. ETH v Zürichu je jednou z najlepších inštitúcií Švajčiarskej konfederácie, ktorá sa venuje výskumu a vyššiemu vzdelávaniu.

Podporujú prírodné vedy a aktivity nielen pre svoje vlastné účely, ale aj pre mestá a kantónu Zürich, Švajčiarsko, Európu a zvyškok sveta. Zameranie školy je ochrana Zeme a jej ekosystému pre budúce generácie.

Spoločnosť bola založená v roku 1855, ETH v Zürichu má dnes 18.000 študentov z viac ako 100 rôznych krajín, z ktorých je 3800 doktorandov. Asi 500 profesorov v súčasnej dobe učí a vykonáva výskum v oblasti strojárstva, architektúry, matematiky, prírodných vied, systému orientovaných vied, manažmentu a sociálnych vied.

Odhad nákladov na študentský život vo Švajčiarsku si môžete pozrieť tu.

Karolinska Instituted

Ak by chcel niekto študovať konkrétne medicínu, odporúčam Švédsko :) Karolinska Institutet Stockholm je jedna z popredných svetových zdravotníckych univerzít. Vo Švédsku predstavuje viac ako 40 percent lekárskeho vedeckého výskumu. Od roku 1901 sa na Karolinskej vyberajú laureáti Nobelovej ceny vo fyziológii alebo medicíne.

Sami hovoria: „Naším poslaním je výskum a vzdelávanie, pomôcť zlepšeniu ľudského zdravia.“

Areál školy je v blízkosti Karolinska University Hospital, ktorá hrá dôležitú úlohu v mnohých školeniach. Karolinska Institut spolupracuje aj s ďalšími nemocnicami v okolí.

Bola založená kráľom Karolom XIII v roku 1810 ako "akadémia vzdelávania kvalifikovaných vojenských lekárov". Dnes je to moderná lekárska univerzita, jedna z najvýznamnejších na svete a má výborné predpoklady pre udržanie vysokej kvality výskumu a vzdelávania.

Čo sa týka vzdelávacích programov, k jednej z príležitostí patrí dvojročný magisterský program v biomedicíne, ktorý chcú spustiť veľkolepejšie. "Chceme, aby sa naplno otvoril v medzinárodnom meradle. Naozaj chceme zamestnať špičkových zahraničných študentov."

Program zahŕňa štyri oblasti: kardiovaskulárne, neurologické a infekčné ochorenie, rovnako ako rakovinu. "Máme jeden program, ale existuje veľa možností, ako vytvoriť jednotlivé profily v závislosti na tom, aký si vziať voliteľný predmet a do akých projektov sa zapojiť ."

Verím, že vás niektorá z vybraných univerzít zaujala. Veď kto by už nechcel študovať v takýchto naozaj svetových školách. Už len treba peniaze, odvahu a samozrejme chcieť sa učiť :)

Poradie škôl si môžete pozrieť tu.

Zdroje:

Bibliografia:                                                                                                  http://www.oxbridge.sk/univerzity/                                                          http://www.aktuality.sk/clanok/194786/top-20-najlepsie-univerzity-na-svete-harvard-uz-nie-je-na-cele/                      http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2012           http://www.arra.sk/aktualnych-top-400-najlepsich-univerzit-sveta-podla-qs                http://www.karierabezhranic.sk/karierny-svet/studium/top/europa/                http://www.studyinsweden.se/Home/News-archive/2008/Karolinska-Institutet-shows-its-international-colors/                                                                                                                  http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=130&l=en

Obrázky:                                                                                                       http://newzealand.sk/studium/         http://commons.wikimedia.org/wiki/File:History_Faculty_University_of_Cambridge.jpg            http://yalebooks.wordpress.com/2011/04/26/architecture-exhibition-james-frazer-stirling-at-the-tate-britain/history-faculty-building-at-cambridge-university/          http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Law_Faculty_University_of_Cambridge.jpg    http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cambridge_University_Senate_House.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Christ_Church_college_Quadrangle_Oxford_UK.JPG http://www.chch.ox.ac.uk/visiting&print=true http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ETH_Z%C3%BCrich-_Hauptgeb%C3%A4ude,_ETH-Bibliothek,_Archiv_und_Nachl%C3%A4sse_sowie_Graphische_Samml_2012-09-27_23-11-08.jpg   http://www.graphfruit.com/2009/04/30/karolinska-institute/                         http://www.studyinsweden.se/Home/News-archive/2008/Karolinska-Institutet-shows-its-international-colors/                                                                                                                         http://www.topboxdesign.com/sweco-architects-karolinska-institutet-science-park-in-malmoe-sweden/               http://openbuildings.com/buildings/karolinska-university-hospital-profile-27965                       http://www.timesofmalta.com/articles/view/20110711/health-fitness/Landmark-transplant-makes-use-of-stemcell-coated-artificial-windpipe.374962

Comment Stream