...התחביב שלי

התחביב שלי הוא סקי

סקי

. הוא קבוצת ענפי-ספורט שבהם נעשה שימוש במגלשיים כציוד העיקרי, ובראשם גלישת שלג

Comment Stream