Historie

1 Demokrati betyder folkestyrer på græsk, som betyder at alle har ret til at bestemme

2 Danmarks første grundlov blev lavet i 1849

3 Danmark blev styret af den enevældige konge

4 Ved den første Grundlov var det mænd over 30 år med egen husstand som fik stemmeret. Han måtte ikke være fattig eller kriminel

5   De fem f'er er fruentimmer, folkehold, forbrydere, fjolser og fattige

6 Kongen var bange for foreningerne fordi, at de ville have demokrati

7 Magtens tredeling er lovgivende magt, udøvende magt og dømmende magt

Lovgivende magt: folketinget som er valgt af folket kan lave love

Udøvende magt: regeringen kan kam anvende retslinjerne konkret efter borgerne

Dømmende magt: domstolen bestemmer straf i defor loven

8 Højskolerne var vigtige fordi så fik mange på landet en uddannelse

9 Lærerne vidste for meget pga. Uddannelse, det var kun præster og lærer der var uddannet

10 Partiet højre tabte i 1901, og måtte give magten til det mindre parti venstre.

Comment Stream