נמלת האש

.נמלת האש היא מין פולש הנחשב מאוד מסוכן שמתפשט בארץ ללא שליטה

Comment Stream

2 years ago
0

המיידע שציינת חלקי מאוד, חסר מיידע אודות הייצור, מהיכן הגיע, לאיזה נזקים, הוא גורם כיצד מתמודדים עם הנזק...