Tablety

Tradiční Tablet PC je přenosný osobní počítač vybavený  jako primární vstupní zařízení, který má nainstalovaný klasický,desktop operační systém  který je upravený pro použití dotykových displejů.

Ovšem současně tato zařízení současně odnaučují učit se, protože utlumují kritické myšlení, hlubší chápání smyslu informace a porozumění kontextu, a naopak posilují a rozvíjí způsoby práce a jednání spoléhající na okamžitý přístup k informacím bez použití vlastní paměti a vlastního přemýšlení

Tablet(počítač) počítač ve tvaru desky s dotykovou obrazovko.Zařízení sloužící k přenosu kreseb rukou,přímo do počítače.Eletrická zařízení se vstupem a výstupem dat na plochém  informačním displeji,existoval již v roce 1988.

Tyto tablety jsou navrženy pro provoz a vlastnictví jednotli.

Typický tablet PC musí být řízen stylusem, protože ovládání na ploše OS vyžaduje vysokou přesnost pro výběr ovládacích prvků, jako je například tlačítko zavřít okno.

Běžnou součástí mezi PC tablety je dotykové ovládání. To umožňuje uživateli používat třeba virtuální klávesnici a procházet snadno a intuitivně virtuálním prostředím na obrazovce.

Tablet začaly využívat školy při výuce. Pomocí tabletu je možné vyučovat až dvě třetiny předmětů,

Zatím jsou tablety nasazeny experimentálně pouze v některých školách, zda jimi budou vybaveny trvale, závisí na srovnání výsledků žáků s tablety a jejich protějšků vybavených učebnicemi a sešity a na finančních možnostech škol.

že díky tomu odpadá žákům nošení těžkých učebni.

Comment Stream