Novas seccións, para eles, para vós...para TODOS

Web de recursos da aula e, en breve, páxina de información ás familias

Na web de recursos o alumnado pode reforzar e ampliar os contidos traballados na aula. Accedese a ela dende o blog. Os recursos divídende á súa vez en tres subpáxinas con distintas categorías para mellorar a organización dos mesmos e optimizar o seu uso.

Na páxina de información ás familias, que aparecerá enlazada en breve no blog, atoparedes os datos máis importantes sobre a organización do curso a  nivel de contidos, proxectos, actividades, criterios de avaliación...Asimesmo incluirá unha sección de orientacións ás familias na que se irá subindo calquer artigo de elaboración propia ou da rede que considere que pode ser do voso interés.

Tackk it up!

Comment Stream