Lección #6: Czasowniki: SER i TENER

Dzisiejsza lekcja jest poświęcona odmianie jednych z dwóch czasowników nieregularnych. Oba czasowniki odmienione są w czasie teraźniejszym Presente de Indicativo.

1. SER

Hiszpański czasownik SER to jeden z najważniejszych czasowników w języku, bez którego dalsza nauka języka jest niemożliwa. Czasownik ten to po prostu czasownik BYĆ, który w języku hiszpańskim również odmienia się przez osoby. Nawet nie wiecie, że już poznaliście 2/6 odmiany tego czasownika! Zawsze możecie zajrzeć do naszej Lección 2.

1.1 Teoria

Poniżej znany Wam już Tío Spanish przedstawia w przystępny sposób odmianę czasownika SER. ¡OJO! Jak na razie musicie się zapoznać jedynie z pierwszymi 40 sekundami filmiku, które odnoszą się do czasu teraźniejszego.

A teraz najważniejsza rzecz, czyli odmiana czasownika zapisana czarno na białym:

 • (yo) soy - ja jestem
 • (tú) eres - ty jesteś
 • (el/ella/usted) es - on/ona/Pan/Pani jest
 • (nosotros/nosotras) somos - my jesteśmy
 • (vosotros/vosotras) sois - wy jesteście
 • (ellos/ellas/ustedes) son - oni/one/Państwo/Panie/Panowie są

1.2 Użycie

Czasownika SER używamy, gdy mówimy o cechach stałych, faktach niezmiennych, prawdach naukowych (różnego rodzaju definicje); gdy dana sytuacja/fakt nie może się zmienić:

 • Yo soy Antonio. - Jestem Antonio.
 • Ella es francesa. -  Ona jest Francuzką.
 • Nosotros somos estudiantes. - My jesteśmy studentami
 • Ellos son altos. - Oni są wysocy.

EJERCICIOS

Do zrobienia ćwiczenia w formi on-line. Dodatkowo należy przetłumaczyć i stworzyć listę 15 nieznanych wcześniej słówek, a następnie podpisaną listę przesłać na adres: natalia.k.wisniewska@gmail.com.

2. TENER

Hiszpański czasownik TENER to kolejny z najważniejszych czasowników w języku, bez niego również dalsza nauka języka jest niemożliwa. Czasownik ten to po prostu czasownik MIEĆ, który w języku hiszpańskim również odmienia się przez osoby.

Odmiana czasownika TENER:

 • (yo) tengo - ja mam
 • (tú) tienes - ty masz
 • (el/ella/usted) tiene - on/ona/Pan/Pani ma
 • (nosotros/nosotras) tenemos - my mamy
 • (vosotros/vosotras) tenéis - wy macie
 • (ellos/ellas/ustedes) tienen - oni/one/Państwo/Panie/Panowie mają

Kilka przykładów:

 • Yo tengo dos gatos. - Mam dwa koty.
 • Nosotros tenemos una casa grande. - My mamy duży dom.
 • Ella tiene 5 años. - Ona ma 5 lat.
 • Ellos tienen un coche rojo. - Oni mają czerwony samochód.

EJERCICIOS

Do zrobienia ćwiczenie, które ma pond 80 przykładów. Dodatkowo należy przetłumaczyć i stworzyć listę 30 nieznanych wcześniej słówek, a następnie podpisaną listę przesłać na adres: natalia.k.wisniewska@gmail.com.