Canlyniadau Gwych i Fyfyrwyr Cymraeg i Oedolion Lefel Hyfedredd

Eleni roedd chwech o fyfyrwyr Cymraeg i Oedolion wedi llwyddo i gwblhau un neu ddau fodiwl o’r Dystysgrif mewn Hyfedredd Iaith, Defnyddio’r Gymraeg. Derbyniodd Jackie Willmington a Jaci Taylor Dystysgrif mewn Hyfedredd Iaith, Defnyddio’r Gymraeg gradd A ar ôl llwyddo i gwblhau’r 5 modiwl dros y tair blynedd ddiwethaf. Roedd y chwech ohonynt wedi cael eu haddysgu gan Felicity Roberts, Tiwtor Cymraeg i Oedolion, Canolfan Cymraeg i Oedolion Canolbarth Cymru.

Excellent Results for Proficiencey Level Welsh for Adults Students

This year six Welsh for Adults students were successful in completing one or two modules of the Proficiency level Certificate, Use of Welsh Examination. Jackie Willmington and Jaci Taylor were awarded the Proficiency level Certificate grade A after succeeding to complete the 5 modules over the last three years. All the students were taught by Felicity Roberts, Welsh for Adults Tutor, Mid Wales Welsh for Adults Centre.