Loïs Bianca Steenvoorden

                                            Mijn schooldoelen voor 2014-2015:

1. B3 niveau 2

Herkent wanneer een
mediaboodschap gekleurd
is door politieke, ideologische
of levensbeschouwelijke
overtuigingen.

Ik wil graag herkennen aan verschillende mediaboodschappen of het door de politiek of door getuigen is gevormd.

2. G2 niveau 3

Kan zich oriënter en binnen
mediaomgevingen waarin
apparaten, content en
toepassingen
op meerdere
manieren met elkaar
verbonden
zijn of kunnen
worden (zoals smartphones,
video editors en sociale
netwerken).

Ik wil goed kunnen omgaan met verschillende mediums en mij zelf daar goed kunnen in oriënteren.

3.  B1 niveau 2

Beseft dat de gemedialiseerde
samenleving vraagt om nieuwe
mediavaardigheden.

Ik wil kunnen analyseren wanneer de samenleving nieuwe mediavaardigheden nodigt heb en wat ze precies nodig hebben.

Comment Stream