Osa Berlín - Řím - Tokio

Osa Berlín - Řím - Tokio jinak zvaná Fašistická osa nebo jen osa

- v roce 1936 byla sepsána Německo - Italská smlouva

- určovala vliv Německa a Itálie v Evropě

- v roce 1936 se k Ose přidalo ještě Japonsko

- Japonsko s Německem uzavřelo Pakt proti Kominterně

- Kominterna znamená spojenectví namířené proti Komunistické internacionále a potažmo proti SSSR

- dne 27. září 1940 byl v Berlíně uzavřen Pakt tří, který potvrzoval spojenectví fašistického režimu v Itálii , nacistického v Německu a militaristického v Japonsku

- k Paktu tří se následně připojily německé satelity na straně osy

Jednotky SA a SS na Reichsparteitagu 1935

Comment Stream