Proljeće

21. ožujka-20. lipnja

Koje sve boje vidimo na proljetnoj slici?
Kakvo je vrijeme?

Koje se sve cijeće spominje u pjesmici?
Koga treba probuditi?

Kakvi su dan i noć na prvi dan proljeća?
Kakav će biti dan u kasno proljeće, a kakva noć?

Comment Stream