Karl Marx

You can put a sub headline here.


Karl Marx va ser un filòsof, economista, politic,sociolegi revolucionari Alemany. Marx va tractar una gran varietat de temes i és conegut,sobretot pre la seva anàlisi de la història en termes de lluites de classes,resumida en l'ecupçament del manifest comunista.

Tackk it up!