Psy

Možno ste nevedeli že...

Všetky plemená psov pochádzajú pravdepodobne z vlka. Proces domestikácie nastal najskôr v severných oblastiach pred viac ako 12 000 rokmi. Najstarší nález pozostatkov zdomácneného psa na území bývalého Československa sa našiel v jaskyni Chyža neďaleko obce Poráč a traduje sa do obdobia neolitu.

Prvé psy sa používali na stráženie a pasenie stád a ich ochranu. Už pred 9 000 rokmi existovali významné veľkostné rozdiely u jednotlivých psov a to dokonca aj u psov žijúcich v rovnakom teritóriu. Trend odlišnosti jednotlivých druhov psov pokračoval ďalej a tak sa stalo, že niektoré zo súčasne chovaných psích plemien získali svoje typické znaky už počas éry Rímskej ríše. V tomto období sa už psy chovali pre účely podobné dnešku - využívali sa ako lovecké , pastierske a ovčiarske psy strážne psy ale aj ako spoločníci.

Na základe selektívneho chovu v stredoveku boli vyšľachtené nové rasy psov. V 19. storočí nastal výrazný nárast ďalších inteligentných a špecializovaných poľovných druhov psov.

Koncom 19. storočia sa stali módnymi výstavy psov a nastala potreba stanovenia kritérií, na základe ktorých sa jednotlivé psie plemená mohli posudzovať. V roku 1 873 vznikol vo Veľkej Británii Kennel Club, ktorý začal tvoriť štandardy pre jednotlivé plemená a pravidlá vystavovania psov. Medzinárodná kynologická asociácia so zaužívanou skratkou FCI bola založená zakladajúcimi členmi Nemeckom, Rakúskom, Belgickom, Francúzskom a Holandskom v roku 1 911. V súčasnosti združuje 86 členských krajín, pričom materská organizácia krajiny riadi svoje chovateľské kluby, školí rozhodcov a drží patronát nad výstavami psov usporiadanými v príslušnej krajine. Základnou prioritou FCI je rozvoj chovu zdravých jedincov s povahovými a exteriérovými znakmi príslušného plemena psov.

Comment Stream