רכז הביטחון וחברו נהרגו בנירים: "השכול מלווה את הקיבוץ" זאב עציון, דמות מוכרת ואהובה בקיבוץ נהרג מפגיעת הפצמ"ר הקטלני כשעה לפני הפסקת האש: "הם חיפשו מחסה אבל ההתראה הייתה קצרה מדי. יום קשה לקיבוץ". מהירי נהרג גם חברו: שחר מלמד, בן 43

Comment Stream