מפגש אחראי תקשוב מחלקתיים

27/10/2014

מפגש אחראי תקשוב – 27/10

שלום רב,

במפגש נתמקד בנושא המעבר למוודל 2.7 בדגש על ההטמעה וההדרכה.

:על הפרק

Comment Stream