Projekt Her(er)mod

Krigens børn i den danske skole

Center for Undervisning under UC Lillebælt, sætter fokus på Krigens børn i den danske skole. Hvad skal der til for at skabe og opretholde konstruktive læringsmiljøer for elever fra traumatiserede hjemmemiljøer?

Vi tilbyder lokale indsatser til lærere og pædagoger med opfølgning. Lær at forstå og hjælpe børnene og forbedre samarbejdet med hjemmet. Skab mulighed for forbedret trivsel og læring i skole- og livssammenhæng med rettidig indsats og målrettet justering. Undgå misforståelser og fejlfortolkninger af signaler. Få råd og vejledning om brug af de rette undervisningsmaterialer.

Se mere på vores hjemmeside med opdateringer og nye tilbud.

Kontakt: Pædagogisk konsulent, Lars Clausen


Hvorfor Hermod?

Hermod er den nordiske Gud, der meldte sig frivilligt til at rejse ned til dødsriget i et forsøg på at hente Balder tilbage til livet. Hermod var den eneste, der turde tage den lange tur; han arbejdede intenst og lykkedes næsten.

Hermod symboliserer, at arbejdet med traumatiserede børn og familier kræver mod og viljestyrke. Det kræver mod at dykke ned i dybet og tage mørket og problemerne ved hornene - frem for at skøjte let og elegant udenom.

Comment Stream

2 years ago
0

Se f.eks. Dr. Mary E. Curtis holde oplæg om lærerkompetence ift. traumatiserede børn:
https://vimeo.com/96905108

2 years ago
0
2 years ago
0

Center for udsatte flygtninge har lagt en manual op til undervisere i grundskolen om omgangen med traumatiserede børn.
http://flygtning.dk/fileadmin/uploads/pdf/Saadan_hjaelper_vi_PDF/CUF_PDF/Metodehaefte_boern_af_krig_og_fred_til_skoler-1.pdf

2 years ago
0

I Norge har man udviklet et nationalt krisehåndteringsredskab, der er tilgængelig for alle på en hjemmeside kriser.no.

Når lærere og pædagoger støder på elever med (mulige) traumatiseringer fra overgreb, katastrofer, vold og vanrøgt, kan de slå op og blive klædt på til
(1) psykologisk førstehjælp,
(2) samarbejdspartnere,
(3) dialog med hjem og institution,
(4) behandlingsmuligheder og
(5) indsatser til skole, børnehave, fritidsordning og hjem.

Se mere på: http://www.kriser.no/tiltak/

Open in New Window