3.2 Duitsland wordt een totalitaire staat

De rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen van massaorganisatie.

Het in praktijk brengen van de totalitaire ideologieën communisme en fascisme
nationaalsocialisme

In een totalitaire staat het regime ook het privé-leven van de inwoners. De staat eist van hem niet alleen onderwerping aan het systeem maar ook het actief uitdragen van de ideeën. Middelen om het individu totaal te beheersen zijn gelijkschakeling, gebruik van de massamedia, censuur, intimidatie, terreur, werk/concentratiekamp, en liquidatie. Voorbeelden van totalitaire staten zijn Hitler Duitsland, de USSR onder Stalin en China tijdens Mao.

Stelling:

"Aan een totalitaire staat valt niet te ontsnappen"

Get in Touch...

Comment Stream