Zvuk

zvuková vlna
-zhuštěný a zředěný zvuk (proud vzduchu)
-nese energii

Hlasitost
0 db- práh slyšitelnosti
130 db- práh bolesti

Ochrana před hlukem
- špunty do uší
- protihlukové stěny
- protihlukové vaky
- izolace
- trojsklad v oknech
- stromy, keře

Zdroje zvuku

Abychom slyšeli zvuk musí existovat
-zdroj zvuku
- prostředí, kterým se zvyk šíří
- přijímač zvuku

Zdrojem zvuku může být libovolné chvějící se nebo kmitající se těleso
Zvuk se ze zdroje šíří všemi směry, formou zhuštování a zředování molekul vzduchu...tvoří ZVUKOVÉ VLNY

Vznik a složení hlasu

Hlas vzniká v jazýčkové píštale
Hlasivky jsou při mluvení a zpívání napnuté a mezi nimi je úzká hlasová štěrbina
Hlasivky se rozkmitají a vzniká kolísání tlaku vzduchu. Šíří se jako zvukové vlnění
-Tak vzniká LIDSKÝ HLAS-

Rozdělení zvuku

Hluk= vzniká při nepravidelném chvění zdroje (skřípot, práskot, šustění, výstřel)
Tón= vzniká pravidelným chvěním tělesa a má určitou výšku, délku, sílu a barvu

Frekvence= značka V
jednotka 1 Hz (hertz)

Zvuk nižší jak 20 Hz= Infrazvuk
Od 20 Hz do 20 KHz= slyšitelný zvuk
vyšší než 20 KHz= ultrazvuk

Comment Stream