פסח

תעודת זהות לחג

הסבר על החג, שמות החג, מקור החג, מנהגים ומצוות תמונות להגדות שונות של פסח, ציטוטים משירים ומההגדה. הסבר המושגים העיקריים שקשורים בחג: יציאה מעבדות לחירות. האם אנחנו אנשים חופשיים, מה הקשר האישי שלי לחג?

כתבו בדף מידע רב ככל האפשר, בתוספת קישורים, תמונות ומידע. בחלק האחרון כתבו איך אתם מתחברים לחג פסח, האם יש לחג משמעות בשבילכם מלבד היותו חופשה של שבועיים מבית הספר.

Comment Stream