הרב סעדיה גאון
(הרס"ג)

הרס"ג נולד בשנת 882 לספירה בפיום שבמצרים משפחתו עברה להתגורר בא"י. שהרס"ג הגיעה לבבל היה חשש של פלג בעם ישראל. רבי אהרן בן מאיר מגאוני א"י הפיץ מכתבים לקהילות כדי להגיד שחגים   את הפסח ביום א של השבוע אבל לפי חישובי גאוני בבל חל פסח ביום ג בשבוע. הרס"ג הבין שמטרתו של רבי אהרן הוא להחזיר את הנהגת א"י לחכמי ישראל כמו שהיה בימי הסנהדרין. הרס"ג פרסם שתי   ספרים שבהם קבע שהחשבונות של בן מאיר בענייני מועדים שגויה. הרס"ג ראה שהעדה הקראית מתפשטת ולכן החליט לתרגם את כתבי הקודש לשפה הערבית חוץ מספר זה הרס"ג כתב את ספר אמונות ודעות ספר זה נועד להסביר את עיקרי האמונה היהודית ואת טעמי המצוות בעזרת ספר זה חכמים הצליחו להשיב לחכמי אמונות אחרות כ50 שנה לאחר מותו היו בבבל 2 גאונים: רב שרירא ובנו רב האי הם הצליחו למשוך תלמידים ולגיס כספים לישיבה בבבל בשנת 1038 עם מותו של הרב האי הסתיימה תקופת הגאונים

Comment Stream