Národní park Šumava

památka UNESCO

Národní park Šumava je největší ze čtyř národních parků(68 064 ha)české republiky.

Národní park Šumava je lesnaté území v české republice, na kterém je ustanoven zvláštní režim ochrany přírody.Hlavním předmětem ochrany jsou jedinečná nerušeně se vyvíjející biologická společenstva. Šumavský národní park je součástí Chráněné krajinné oblasti Šumava. Na území NP bylo vyhlášeno 24 státních přírodních rezervací a jiných maloplošných chráněných území.Národní park se nachází na jihozápadě čech.

Comment Stream