Pohyb

Isabela Filipová

Ahoj všichni ... :)

Pohybem nazýváme stav, kdy těleso mění v určitém čase svoji polohu. Pohyb je relativní. To znamená, že různí pozorovatelé mohou vnímat pohyb stejné věci jinak. O relativní skutečnosti se nedá říct, který pohled je ten jediný správný. Správné jsou totiž všechny.

Pohyb charakterizují 3 veličiny :

rychlost              v

čas                        t

dráha                   s

Rychlost je podíl dráhy a času. Matematicky zapíšeme v = s:t

Podle tvaru dráhy rozeznáváme pohyb:

  • přímočarý
  • křivočarý
  • kruhový

Podle rychlosti rozeznáváme pohyb:

  • rovnoměrný (rychlost se nemění)
  • nerovnoměrný

Comment Stream