Elektromotor, měření str. proudu a napětí, transformátor, rozvodná síť a střídavý proud

Části elektromotoru jsou: Stator, Rotor, Elektrický obvod, Komutátor, Kroužek, Magnetický obvod, Mechanická konstrukce a chlazení. Používá se v autobusech, tramvajích, v autíčkách na dálkové ovládaní, ve vysavačích a ve vlacích.

Stator mývá na sobě upevněné cívky s magnetickým obvodem a je to nepohyblivá část. Rotor má magnetický obvod hřídel vinutí je to pohyblivá část.                                 Komutátor zajišťuje přepínání směru do rotorových cívek tak, aby byla napájena vždy cívka pod aktivním pólem a byla dosažena co největší účinnost stroje

Mění energii elektrickou na energii mechanickou.

Transformátor

Skládá ze tří hlavních částí. Z magnetického obvodu, vinutí  a izolačního  systému.              Používá se k přenesení elektrické energie z jednoho do jiného pomocí elektromagnetické indukce.  

Transformační poměr vzorece  je N2:N1. N1: cívka primární a N2: cívka sekundární. Pokud je výsledek  příkladu větší než 1 jedná se o transformaci nahoru. Pokud je menší než 1 jedná se o transformaci dolů.

Příklad:

N1 = 100

N2 = 5500

N2: N1 = p

5500 : 100 = 55

Jedná se o transformaci nahoru.

MĚŘENÍ STŘÍDAVÉHO PROUDU A NAPĚTÍ

Proud se měří ampérmetrem, napětí voltmetrem.

ROZVODNÁ EL. SÍŤ

V transformátorech se napětí snižuje. U stožárů se zvýší na 110 kV a poté se ve transfomátorech  opět sníží.

                

STŘÍDAVÝ PROUD

                

Počet opakování periodického děje udává frekvence jedná se o daný časový úsek ve kterém je  zároveň počet period v jedné sekundě. Jednotokou je 1 Hz ... hertz. Perioda je doba, za kterou se průběh střídavého proudu začíná opakovat.

Comment Stream