ROMA

Fet per: Roger Bueno i Marc Arisa

Eix cronològic

Alfabet

Evolució històrica

Estructura social

Els NO ciutadans eren els menys important en l'escala de la societat romana. Els esclaus no tenies drets i eren sotmesos per una persona, que era el seu amo, el amo el manava i el esclau tenia que fer tot el que el amo deia. Els lliberts eren esclaus lliberats,

I despres hi han els ciutadans que tenien drets i regles, la plebe eren els clients dels patricis, els patricis eren pebleis i tenien molts diners gracies a la seva familia, i l'ulltima escala de la societat eren els administradors, senador i reis del impero, els més importants del regne.

Esculturas

Prima Porta Augustus

Augusto de Prima Porta es una estatua de César Augusto que fue descubierta el 20 de abril de 1863 en la Villa ad Gallinas Albas o Villa de Livia, su esposa, cerca de la Prima Porta, en Roma. Se trata de una copia en mármol de un modelo en bronce anterior. Hoy se exhibe en el Braccio Nuovo de los Museos Vaticanos.

La Religió


Anfiteatre

Comment Stream