Demokrati

*Demokrati betyder folkestyre.

*Danmark fik sin første grundlov i 1849.

*Fra 1660-1849 havde Danmark enevælde.

*For at have stemmeret skulle man være uberygtet, have dansk indfødesret og være fyldt sit 30 år.

*Dem der ikke fik stemmeret var fruentimmere, Folkehold, fattige, forbrydere og fjolser.

*den enevældige konge var bange for foreningen fordi han var bange for folket ville vende sig mod ham.

*I et demokrati er magten tre delt i en lovgivene, udøvende og dømende magt.

*Højskolerne fik et kæmpe betydning i danmark, fordi de unge på landet fik en masse at lære på højskolen.

*Lærene fik mundkurv på fordi læren kunne få børnene til at vende sig mod regeringen.

*Systemskiftet i 1901 betød at kongen ikke mere bestemte hvem der fik regerings magten.fra 1901 skulle der sidden regering bestemte mere ind kongen.

Comment Stream

2 years ago
0

Godt arbejde Reim!