BİLGİMİ KORUYORUM
KENDİMİ KORUYORUM

Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
Sümeyra Akçay

1. BİLİŞİM OKURYAZARLIĞI

1.5. BİT'in Gizlilik ve Güvenlik Boyutları

1.5.1. Neden Bilgi Güvenliği?

Kazanım: BİT’in kullanımında gizlilik ve güvenlik boyutlarını açıklar.

Açıklama: Kaynak sitede yer alan video izletilir ve sınıf içi tartışma yapılır.

Kaynak Site: http://www.bilgimikoruyorum.org.tr/?b110_neden-bilgi-guvenligi

1.5.2. Bilgi Güvenliği ve Kullanıcı Sorumluluğu

Kazanım: Gizlilik açısından önemli olan boyutları açıklar.

Açıklama: Kaynak sitede yer alan video izlenir ve sınıf içi tartışma yapılır. Kendimizi Sınayalım bölümü uygulanır.

Kaynak Site: http://www.bilgimikoruyorum.org.tr/?b120_bilgi_guvenligi_sorumlulugu

1.5.3. Bilgisayara Giriş Güvenliği

Kazanım: Güvenlik açıklarının oluşumu konusunda yorum yapar.

Açıklama: Kaynak sitede yer alan video izlenir ve sınıf içi tartışma yapılır. Kendimizi Sınayalım bölümü uygulanır.

Kaynak Site: http://www.bilgimikoruyorum.org.tr/?b210_bilgisayara_giris_guvenligi

1.5.4. Parola Güvenliği

Kazanım: Gizlilik ve güvenlik ayarlarını kişisel tercihlerine uygun biçimde düzenler.

Açıklama: “Bilgimikoruyorum -Parola Güvenliği” sitesinde yer alan video izlenir ve sınıf içi tartışma yapılır. Kendimizi Sınayalım bölümü uygulanır. Öğrencilerle birlikte yaşanılan benzer olaylar tartışılır. "Şifre Seçimi ve Güvenliği" adlı word dosyası kaynak olarak öğrenciler ile paylaşılır ve öğrencilerden Toondoo sitesini kullanarak karikatür hazırlamaları istenir.

Kaynak Siteler:

Kaynak Dosya:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/63367162/sifre...

Öğrenci Çalışmaları:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/63367162/sifre...

1.5.5. BT Araçlarının Güvenli Kullanımı

Kazanım: Bilişim araçlarını sağlıklı ve güvenli bir şekilde kullanır.

Açıklama: BT araçlarının güvenli kullanımı konusuna değinilir. Youtube sitesinde yer alan “Laptop Ergonomics - Basic Tips - Adult or Child Laptop Use at Home, Work or School” adlı video izletilir. Kaynak sitelerde yer alan bilgiler öğrenciler ile paylaşılır. Öğrencilerden Toondoo sitesini kullanarak karikatür veya Powerpoint programını kullanarak afiş hazırlamaları istenir.

Kaynak Siteler:

http://guvenlicocuk.com/ Bilgi Dolabı-Sağlıklı Beden

http://www.microsoft.com/hardware/tr-tr/support/healthy-computing-guide

http://oyunuzmanlari.com/saglikli-bilgisayar-kullanimi/#

Öğrenci Çalışmaları:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/63367162/bt%20...

1.5.6. İnternet ve Oyun Bağımlılığı

Kazanım: Bilişim araçlarını sağlıklı ve güvenli bir şekilde kullanır.

Açıklama: Konuya ilişkin sunular ve videolar izletilir. Öğrencilerden internet ve oyun bağımlılığı konusunda Powerpoint programını kullanarak okul içi bilgilendirici kitapçıklar hazırlamaları istenir.

Kaynak Siteler:

http://www.e-psikiyatri.com/category/bagimlilik-tedavileri/internet-bagimliligi-bagimlilik-tedavileri

http://www.batem.info.tr/diger-bagimliliklar/internet-ve-bilgisayar-bagimliligi/internet-ve-bilgisayar-bagimliligi-nedenleri-ve-ozellikleri/

http://www.guvenliweb.org.tr/aileler/content/bilgisayar-ve-internet-oyun-ba%C4%9F%C4%B1ml%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1-%C3%BCzerine

Kaynak Dosya:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/63367162/Kaynak%20Videolar.zip

Öğrenci Çalışması:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/63367162/selen_tokman_kitapcik.pdf

1.5.7. Kişisel Güvenlik Bilgi Hırsızlığı

Kazanım: Gizli kalması gereken bilgi ile paylaşabilecek bilgiyi ayırt eder.

Açıklama: “Kişisel güvenlik nedir? Kişisel güvenliği tehdit eden unsurlar nelerdir? Alınabilecek önlemler” konu başlıkları tartışılır. "Kişisel güvenlik-bilgi hırsızlığı" adlı word dosyası kaynak olarak paylaşılır ve öğrencilerden Toondoo sitesini kullanarak karikatür veya Powerpoint programını kullanarak afiş hazırlamaları istenir.

Kaynak Siteler:

http://guvenlicocuk.com/ Bilgi Dolabı-Tehlikeler

http://guvenliinternet.org/guvenli/bilgisayarlar

http://www.sde.org.tr/tr/haberler/894/kimliginize-sahip-cikin-kimlik-hirsizligi-ve-dolandiriciligi.aspx

http://guvenliinternet.org/guvenli/isveozelhayat

http://www.bilgimikoruyorum.org.tr/?b432_eposta_saldiri_yontemleri

Kaynak Dosya:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/63367162/kisis...

Öğrenci Çalışmaları:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/63367162/Kisis...

1.5.8. Yazılım Yükleme ve Güncelleme

Kazanım: Gizlilik ve güvenlik boyutlarını farklı yazılımları ele alarak karşılaştırır. Gizlilik ihlallerinden doğabilecek sorunları ortaya çıkarır.

Açıklama: Korsan Yazılımlar ve bu yazılımlara karşı alınabilecek önlemler tartışılır. Öğrencilerden bugüne kadar işlediğimiz bilgi güvenliğine ilişkin konulardan birini seçerek Powtoon sitesinde animasyon hazırlamaları istenir.

Kaynak Site:

http://www.bilgimikoruyorum.org.tr/?b230_guvenli_y...

1.5.9. Zararlı Programlar

Kazanım: Gizlilik ve güvenlik boyutlarını farklı yazılımları ele alarak karşılaştırır. Gizlilik ihlallerinden doğabilecek sorunları ortaya çıkarır.

Açıklama: Bilgisayara zarar veren virüs, trojan, solucan, tuş kaydedici ve casus yazılımlardan ve bu zararlı programlara karşı alınabilecek önlemlerden bahsedilir. Öğrencilerden Powtoon sitesini kullanarak animasyon veya Toondoo sitesini kullanarak karikatür hazırlamaları istenir.

Kaynak Siteler:

http://www.bilgimikoruyorum.org.tr/?b310_zararli_programlar_ve_korunma_yontemleri

http://guvenlicocuk.com/ Bilgi Dolabı-Bilgisayar Güvenliği

Öğrenci Çalışmaları: https://dl.dropboxusercontent.com/u/63367162/Zararl%C4%B1%20Programlar.rar

1.6. BİT'ni Kullanırken Etik ve
Sosyal Değerler

1.6.1. Bilişim Hukuku, Etiği, Telif Hakları

Kazanım: BİT kullanma ve yönetme sürecinde etik ilkelere uymanın önemini fark eder.

Sosyal ve kültürel değerler açısından BİT kullanımını sorgular.

BİT kullanırken etik değerlere uygun davranır.

Açıklama: Konuya ilişkin video ve sunumlar izletilir, sınıf içinde tartışmaya sunulur. Öğrencilerden konu ile ilgili sunumlar hazırlamaları istenir.

Kaynak Dosya:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/63367162/bilisim_etigi.zip

Kaynak Siteler:

Öğrenci Çalışmaları: https://dl.dropboxusercontent.com/u/63367162/ogrenci_calismalari_bilisim_etigi.zip

2. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK İLETİŞİM KURMA, BİLGİ PAYLAŞMA
ve KENDİNİ İFADE ETME

2.1. İnternet İletişim

2.1.1. Bilgisayarın ve İnternetin Tarihçesi

Kazanım: İnternet ortamındaki iletişim sürecine ilişkin teknik detayları açıklar. Bilginin ağlar arasındaki yolculuğunu keşfeder.

Açıklama: Konuya ilişkin video ve sunumlar izletilir, sınıf içinde tartışmaya sunulur.

Kaynak Site:

http://www.vitaminogretmen.com/videolar/video-detay/285/Internetin-Tarihcesi-ve-Gelisimi

Kaynak Dosya:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/63367162/Bilgi...

2.2. İletişim Araçları

2.2.1. İletişim

Kazanım: İletişim araçlarının önemini ifade eder.

Açıklama: İletişim kavramına ilişkin videolar izletilir, sınıf içinde tartışmaya sunulur.

Kaynak Dosya:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/63367162/%C4%B...

2.3. Bilgi Paylaşımı İçin Araçlar

2.3.1. Sosyal Medya Güvenliği, Siber Zorbalık

Kazanım: Sosyal medyanın kullanım amaçlarını açıklar. Sosyal medya türlerini tanımlar. Sosyal medyayı kişisel tercihleri konusunda etkili bir biçimde kullanır. Sosyal paylaşımlarda etik ilkelere uygun davranır.

Konuya ilişkin bilgiler anlatılır ve videolar gösterilir. Öğrenciler gruplara ayrılır ve "yonerge" word dosyasında bulunan yönergelere göre Powerpoint programında kitapçıklarını hazırlarlar. Öğrencilere “internet ve oyun bağımlılığı” konusunda önceden hazırlanmış örnek bir kitapçık gösterilir.

Yönerge: https://dl.dropboxusercontent.com/u/63367162/yonerge.docx

Siber Zorbalık Kaynak Siteler: http://www.okankoleji.com/upload/sayfa_icerik_dosya/163/siber_zorbalik_lise_bulten.pdf

http://www.tedkarabuk.k12.tr/siberzorbalik.pdf

http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/58/01/701923/dosyalar/2013_05/14010809_okullardazorbalk.ppt

http://www.youtube.com/watch?v=elYv-pZVgyo

http://www.youtube.com/watch?v=zp-1y8OaNk8

Sosyal Medya Güvenliği Kaynak Siteler:

http://blog.turkcell.com.tr/sosyal-medya-ve-guvenlik

http://www.sosyalmedyaguvenligi.com

http://www.youtube.com/watch?v=IGpODSE0PHo

http://www.youtube.com/watch?v=-Dn1Jmqecvk

http://www.youtube.com/watch?v=JuaRVEzztdw

http://www.youtube.com/watch?v=yQd1ap4L34o

Öğrenci Çalışmaları: https://dl.dropboxusercontent.com/u/63367162/siber...

Daha fazlası için "Bilişim Teknolojileri ve Eğitim" grubunu takip edin....